Geen producten (0)

Over ons

HorecaEntertainment.nl werkt volgens het "voor u geen zorgen" principe. Dit houdt in dat een horeca eigenaar die bij
HorecaEntertainment.nl boekt, zich geen drukte hoeft te maken over de avond voor wat betreft de invulling met muziek. Alle shows zijn voorzien van pauzemuziek op actieve wijze, m.a.w. wij zetten dus geen bandje aan en wachten op de volgende act. Horeca-Entertainment.nl werkt standaard met 4 uur durende shows, op- en afbouw tijden buiten deze 4 uur. Voor het kennismaken, opbouwen & overleg hoe het neer te zetten zijn wij gemiddeld 1 à 1.5 uur voor aanvang van de show aanwezig.

Na afspraak, meestal telefonisch, stuurt HorecaEntertainment.nl een contract/bevestiging, waarna de show definitief is geworden. Horeca-Entertainment.nl is niet aansprakelijk voor eventueel af te dragen BUMA rechten. Na boeking gelden er annuleringskosten indien een show geannuleerd moet worden, danwel verplaatst.

HorecaEntertainment.nl verwacht van zijn opdrachtgevers dat wij de shows op een normale wijze kunnen uitvoeren. Schades tengevolge van het niet normaal kunnen uitvoeren van de show komen voor rekening van de opdrachtgever.

HorecaEntertainment.nl verwacht dat de opdrachtgever de uitvoerenden van consumpties voorziet, alsmede een eenvoudige maaltijd indien de speeltijden tussen 17:00 - 22:00 uur liggen.

Betaling vindt plaats contant na de show, of per bank vooruit. Per bank achteraf betalen geld alleen voor bekende klanten van HorecaEntertainment.nl; en dan alleen middels een automatische machtiging.

Bij ziekte van een artiest is Horeca-Entertainment.nl niet verantwoordelijk voor de hieruit voortvloeiende kosten, Horeca-Entertainment.nl zal wel alles doen om een vervangende artiest te regelen. Lukt dit niet, dan is er sprake van overmacht.

HorecaEntertainment.nl hanteert momenteel de volgende algemene voorwaarden.